DET SKAL IKKE VÆRE LETT ( å være syk)

DET SKAL IKKE VÆRE LETT ( å være syk)

Noen av dere vet hva jeg feiler og at jeg har væt på rikshospitalet for behandling.
En uke etter jeg var der ringte legen og ville ha meg tilbake fordi min reaksjon på behandlingen i den berømte stolen var uventet og sjelden.
Så jeg blir innkalt til ny time den .07.01.16
Da kommer pasientreiser inn i bildet
Men for at de skal bestille billetter må de ha en bekreftelse fra den legen som i sin tid fikk meg til rikshospitalet
Det er nå halvannet år siden og den legen er ikke her mer
(Måtte vente 11 mnd på den timen.) som jeg kom for sent til takket være feil hos pasientreiser.
Da måtte jeg behandles på SUS sa de
Det går ikke sa jeg for de har ikke den stolen som jeg skal behandles i
Ok. Da måtte jeg få et skriv fra rikshospitalet om at det kun var de som kunne behandle meg
Etter tre ukers venting kom brevet fra rikshospitalet hvor bl.a. sier
« Disse rotasjonsstolene finnes bare i Oslo og Bergen.»
Da reagerer pasientreiser og sier da kan du jo reise til Bergen.
Det de ikke vet er at Haukeland avslo henvisning fra SUS( nå i høst) fordi det ser ut som behandling hos dem ikke hjelper og de foreslår langvarig behandling med fysioterapi og rehabilitering.
Dette sa Haukeland også for to år siden da jeg var hos dem, men Stavanger kommune svarte med at Haukeland ikke skal bestemme hva hjelp Stavanger kommune kan gi.
Derfor fikk jeg henvisning til Rikshospitalet for second opinion.
Det vonde og vanskelige er at det er MEG som må «deale» med dette for Haukeland snakker ikke med min fastlege men med SUS ( som kun skriver til fastlegen om jeg har gjort noe hos dem)
Rikshospitalet snakker kun med meg
Og Hjemmetjenesten i Stavanger snakker ikke med noen av dem.
Så iflg pasientreiser må jeg betale selv dvs i hvert fall dobbel egenandel kr 800 hver vei.

Ble du forvirret?
Jeg er :) men gir meg IKKE

7
 
 
 
 
Uncategorized

Leave a Reply